Công nghệ Nano - Công nghệ mới của Guard Industrie - Pháp và Nano Pham Group đã thành công với rất nhiều dự án "Xử lý, Phục hồi, Chăm sóc, Bảo vệ, Trang trí và và Chống bám bẩn, Chống vẽ bậy, Chống ăn mòn..." vật liệu Green trên Thế giới và Việt Nam
Nano Technology – New Technology of Guard Industrie – France and Nano Pham Group have been successful with many projects “Treatment, Restoration, Care, Protection, Decoration and Anti-fouling, Anti-graffiti, Anti-Corrosion ..." Field of Green in the World and Vietnam 
Accessing: 71
 • Ho Chi Minh
 • 97 Street No. 7, An Phu- An Khanh Urban Area, An Phu Ward (District 2), Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • Quang Ngai
 • 370 Nguyen Tu Tan Street, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
 • Danang
 • K21/H2/1 Nguyen Van Hue Street, Thanh Khe Tay Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
 • Thua Thien Hue
 • B08 The Manor Crown, To Huu Street, Hue City, Thua Thien Hue Province
 • Quang Binh
 • 37 Tran Kinh Street, Dong Hoi City, Quang Binh Province
 • Ha Tinh
 • 64 Le Thai To Street, Ky Thinh Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
 • Thai Binh
 • 36A Quang Trung Street, Tran Hung Ward, Thai Binh Province
 • Thanh Hoa
 • 597 Street 1, Quang Hung Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
 • Hanoi
 • 99 Nhat Chieu Street, Nhat Tan Ward, Tay Ho District, Hanoi City
 • Hotline: 0918 244 844
 • Email:global@nanophamgroup.com
Total online: 1.296.018